Có 1 kết quả:

Lù quàn Yí zú Miáo zú Zì zhì xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Luquan Yi and Miao autonomous county in Kunming 昆明[Kun1 ming2], Yunnan