Có 1 kết quả:

lù jí

1/1

lù jí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

good fortune and reputation