Có 1 kết quả:

bǐng xìng

1/1

bǐng xìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

natural disposition