Có 1 kết quả:

bǐng chéng

1/1

bǐng chéng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 秉承[bing3 cheng2]