Có 1 kết quả:

jīn bu qǐ ㄐㄧㄣ ㄑㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be unable to stand