Có 1 kết quả:

jìn jì yǔ

1/1

jìn jì yǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

taboo language