Có 1 kết quả:

jìn jì yǔ

1/1

jìn jì yǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

taboo language