Có 1 kết quả:

jìn zhǐ lìng xíng

1/1

jìn zhǐ lìng xíng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 令行禁止[ling4 xing2 jin4 zhi3]