Có 1 kết quả:

jìn zhǐ xī yān

1/1

Từ điển Trung-Anh

No smoking!