Có 1 kết quả:

jìn zhǐ hé wǔ qì shì yàn tiáo yuē

1/1

Từ điển Trung-Anh

nuclear test ban treaty