Có 1 kết quả:

jìn zhǐ shǐ rù

1/1

Từ điển Trung-Anh

Do not enter! (road sign)