Có 1 kết quả:

jìn yào

1/1

jìn yào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

drugs ban (e.g. for athletes)