Có 1 kết quả:

jìn jiǔ lìng

1/1

jìn jiǔ lìng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) prohibition
(2) ban on alcohol