Có 1 kết quả:

chán táng

1/1

chán táng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

meditation room (in Buddhist monastery)