Có 1 kết quả:

huò bù xuán zhǒng

1/1

Từ điển Trung-Anh

trouble is never far away (idiom)