Có 1 kết quả:

fú lì pǐn

1/1

fú lì pǐn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

reconditioned or showroom item