Có 1 kết quả:

Fú shān

1/1

Fú shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Fushan district of Yantai city 煙台市|烟台市, Shandong

Một số bài thơ có sử dụng