Có 1 kết quả:

Fú shān qū

1/1

Fú shān qū

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Fushan district of Yantai city 煙台市|烟台市, Shandong