Có 1 kết quả:

Fú mó sà

1/1

Fú mó sà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Formosa