Có 1 kết quả:

Fú gòng ㄈㄨˊ ㄍㄨㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Fugong county in Nujiang Lisu autonomous prefecture 怒江傈僳族自治州[Nu4 jiang1 Li4 su4 zu2 zi4 zhi4 zhou1] in northwest Yunnan