Có 1 kết quả:

Fú dǐng shì

1/1

Fú dǐng shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Fuding county level city in Ningde 寧德|宁德[Ning2 de2], Fujian