Có 1 kết quả:

chán táng

1/1

chán táng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

meditation room (in Buddhist monastery)

Một số bài thơ có sử dụng