Có 1 kết quả:

chán mén wǔ zōng

1/1

Từ điển Trung-Anh

the five schools of Chan Buddhism (idiom)