Có 1 kết quả:

lǐ bài

1/1

lǐ bài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) week
(2) religious service
(3) worship
(4) CL:個|个[ge4]