Có 1 kết quả:

dǎo wén

1/1

dǎo wén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

litany (text of a prayer)