Có 1 kết quả:

Yǔ wáng tái

1/1

Yǔ wáng tái

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Yuwangtai district of Kaifeng city 開封市|开封市[Kai1 feng1 shi4], Henan