Có 1 kết quả:

lí hé ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) clutch (in car gearbox)
(2) separation and reunion

Một số bài thơ có sử dụng