Có 1 kết quả:

lí hé bǎn ㄌㄧˊ ㄏㄜˊ ㄅㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

clutch pedal