Có 1 kết quả:

lí sàn xìng

1/1

lí sàn xìng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

discreteness