Có 1 kết quả:

lí gē

1/1

lí gē

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(sad) farewell song