Có 1 kết quả:

lí lí guāng guāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

lackluster (look)