Có 1 kết quả:

qín niǎo ㄑㄧㄣˊ ㄋㄧㄠˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) birds
(2) fowl