Có 1 kết quả:

hé běn kē

1/1

hé běn kē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Graminae or Poaceae, the grass family