Có 1 kết quả:

hé gǎn

1/1

hé gǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

straw