Có 1 kết quả:

hé gǔ

1/1

hé gǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) cereal
(2) food grain