Có 1 kết quả:

hé cǎo

1/1

hé cǎo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

grass