Có 1 kết quả:

tū chuāng

1/1

tū chuāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(dialect) favus of the scalp (skin disease)