Có 1 kết quả:

tū dǐng ㄊㄨ ㄉㄧㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

bald head