Có 1 kết quả:

tū lǘ

1/1

tū lǘ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Buddhist monk (mocking)
(2) lit. bald donkey