Có 1 kết quả:

tū yīng

1/1

tū yīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) condor
(2) bald eagle