Có 1 kết quả:

Xiù shān

1/1

Xiù shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xiushan Tujiazu-Miaozu autonomous county in Sichuan

Một số bài thơ có sử dụng