Có 1 kết quả:

Xiù shān Tǔ jiā zú Miáo zú Zì zhì xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Xiushan Miao and Tujia autonomous county in Qianjiang suburbs of Chongqing municipality