Có 1 kết quả:

xiù yǎ

1/1

xiù yǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) exquisite
(2) in good taste