Có 1 kết quả:

sī bàn

1/1

sī bàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) privately-run
(2) private enterprise