Có 1 kết quả:

sī dìng zhōng shēng

1/1

Từ điển Trung-Anh

to make a pledge to be married, without parents' approval