Có 1 kết quả:

tū zi

1/1

tū zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bald-headed person
(2) baldy