Có 1 kết quả:

tū piáo ㄊㄨ ㄆㄧㄠˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

bald head (colloquial)