Có 1 kết quả:

tū piáo

1/1

tū piáo

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bald head (colloquial)