Có 1 kết quả:

tū dǐng

1/1

tū dǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bald head