Có 1 kết quả:

tū jiù

1/1

tū jiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vulture
(2) (bird species of China) cinereous vulture (Aegypius monachus)