Có 1 kết quả:

tū bí wū yā

1/1

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) rook (Corvus frugilegus)